İÇİNDEKİLER

Risâletu'l İ'tikadati'l İmâmiyye

Şii-İmâmiyye'nin İnanç Esasları

KIRKÜÇÜNCÜ BÖLÜM

AÇIKLANMIŞ VE ÖZET HABERLER HAKKINDAKI İNANÇ

 

(108) Şeyh (Ebu Câfer) der ki: Bizim açıklanmış haberler (el-Ahbaru'l-Mufessera) hakkındaki inancımız şudur: Bunlar, (İmâm Câfer) es-Sâdık'ın (as) dediği gibi özet haberler (el-Ahbaru'l­Mucmele) üzerine hükmolunur.

 

 

 

 

 

Bölüm 42

s:79    Bölüm 43

Bölüm 44