İÇİNDEKİLER

Risâletu'l İ'tikadati'l İmâmiyye

Şii-İmâmiyye'nin İnanç Esasları

OTUZALTINCI BÖLüM

( 99) İSMET (YANILMAZLIK) HAKKINDAKİ İNANÇ

 

Allah'ın rahmeti üzerine olsun Şeyh Ebu Cafer der ki: Bizim nebiler, resuller, imamlar ve melekler (Allah'ın selâmı hepsinin üzerine olsun) hakkındaki inancımız şudur:1

Onlar masumdur, her türlü lekeden temizlenmişlerdir. İster küçük ister büyük olsun hiç günah işlemezler. Kendilerine emrettiği hususlarda Allah'a karşı gelmezler ve emrolunanı işlerler. Onların halleri ile ilgili bir hususta günahsızlıklarını (ismet) inkar eden bir kimse, onları tanımamaktadır. Onları tanımayan (cahil) kimse ise, bir kafirdir.

Onlar hakkındaki inancımız şudur: Onlar masumdur; işlerini başından sonuna kadar kemâl, tamlık ve ilim sıfatları ile vasıfIandırmışlardır.

 


 

1. Sünni inanışa göre nebiler ve melekler masumdur (Fıklz, 181), ama imamların ismeti söz konusu değildir. Şii görüş için ayrıca bak: Akiiid, 67 vd.; Slıi'ile, 184.

 

 

Bölüm 35

s:113    Bölüm 36

Bölüm 37