Bibliography for Other Sources of Nahj al-Balágha

 

 

In the following bibliography, works written before or about the same time as Nahj al‑balághah (400/1009) are indicated by asterisk, one for extant works and two for those which, apparently, have been lost. An asterisk upon a title in the lists of sources indicates an edition of it used by the mar<úm Imtiyáz `Alí Khán `Arshí, and its particulars are mentioned here after that of the edition of it referred to by `Abd al‑Zahrá' al‑\usayní. This bibliography is based on those given by `Abd al‑Zahrá' (in vols. I & IV of his work), who, unfortunately, does not mention the year of pub­lication of many books, some of which may be presumed to have been undated by the publishers.

 

 

AL‑'ÁBÍ, Abú Sa`íd Man#úr ibn al‑\usayn

 

(d. 422/1031),

*

Nathr al‑durar.

 

 

 

`ABD AL-JABBÁR, al‑Qá_í

 

(d. 415/1024),

*

al‑Mughní.

 

 

 

ABÚ AL-FARAJ, `Alí ibn al-\usayn al-’I#fahání

 

(d. 356/967),

*

Kitáb al-’Aghání, Búláq, Egypt, 1285.

*

Maqátil al‑^álibiyyín, ed., by al‑Sayyid A<mad al‑@aqar, Cairo.

 

 

 

ABÚ MIKHNAF, Lú> ibn Ya<yá al‑'Azdí

 

(d. 157/773),

**

al‑Khutba> al-­zahrá' li Amír al‑Mu'minín (A).

**

al-Jamal.

 

 

 

ABÚ NU`AYM, `Abd Alláh ibn A<mad al‑'I#fahání

 

(d. 402/1011),

*

\ilyat al‑'awliyá' wa >abaqát al‑'a#fiyá, Ma>ba`at al‑Sa`ádah, Cairo, 1351.

*

Ta'ríkh I#bahán, Beirut.

 

 

 

ABÚ ^ÁLIB, Ya<yá ibn al‑\usayn al‑\usayní

 

(d. 424/1033),

*

al‑'Amálí, Mu'assasat al‑'A`lamí, Beirut.

 

 

 

ABÚ ^ÁLIB AL‑MAKKÍ

 

(d. 382 or 386/992 or 996),

*

Qút al‑qulúb, Cairo.

 

 

 

ABÚ `UBAYD,

 

al‑'Amwál, Cairo.

 

 

 

A\MAD ibn \anbal

 

(d. 241/855),

*

Kitáb al‑zuhd, manuscript in al‑Maktabat al‑|áhiriyyah, Damascus.

**

Kitáb al‑fa_á'il.

 

 

 

AL‑'AHWÁZÍ, al‑\usayn ibn Sa`íd

 

(3rd/9th century),

**

Kitáb al‑zuhd,

**

Kitáb al‑du`á'wa al‑dhikr.

 

 

 

AL‑'ÁMIDÍ

 

(d. 588/1192),

 

Ghurar al‑<ikam wa durar al-kalim, ed. A<mad Shawqí, Ma>ba`at al‑Nu`mán, Najaf.

 

 

 

AL‑'ÁLÚSÍ,

 

Bulúgh al‑’irab fí a<wál al‑`Arab, ed. Mu<ammad Bihjat al­'Athírí, Cairo.

 

 

 

AL‑SAYYID AL‑'AMÍN, al‑`Ámilí

 

A`yán al‑Shí`ah, Baghdad.

 

 

 

AL‑'AMÍNI

 

al‑Ghadír, 2nd ed., Tehran 1372.

 

 

 

ASAD \AYDAR

 

al‑'Imám al‑@ádiq wa al‑madháhib al‑’arba`ah, Najaf.

 

 

 

AL‑`ASKARÍ, al‑'Imám

 

(d. 260/873),

*

Tafsír al‑Qur'án (ascribed), Iran.

 

 

 

AL‑`ASKARÍ, Abú Hilál

 

(d. after 395/1004),

*

al‑'Awá'il, Cairo.

*

Jamharat al‑'amthál, ed. Mu<ammad Abú al‑Fa_l Ibráhím and `Abd al‑Majíd Qatamish, Cairo,1384 H.

*

al‑@iná`atayn, ed. Mu<ammad `Alí al‑Bajádí and Mu<ammad Abú al‑Fa_l Ibráhím, Dár I<yá' al‑Kutub al‑`Arabiyyah; Cairo, 1371/ 1952.

*

Diwán al‑Ma`ání.

 

 

 

AL‑`ASKARÍ, Abú A<mad al‑\asan ibn `Abd Alláh ibn Sa`íd

 

(d. 382/992),

**

al‑Zawájir wa al‑mawá`i~

*

al‑Ta#<íf wa al‑ta<ríf, Cairo.

*

al‑Ma#ún, ed. `Abd Alláh Hárún, Kuwait.

 

 

 

AL‑`AYYÁSHÍ, Abú al‑Na_r Mu<ammad ibn Mas`úd

 

(d. 300/912),

*

Tafsír al‑`Ayyáshí, al‑Ma>ba`ah al‑`Ilmiyyah, Qumm, 1380H.

**

Zuhd Amír al‑Mu'minín (A).

 

 

 

AL‑'AZHARÍ

 

(282-370/895-980),

*

Tahdhíb al‑lughah, Cairo.

 

 

 

AL‑BAGHDÁDÍ, al‑Kha>íb

 

(d. 462/1069),

 

Ta'ríkh Baghdád, Cairo, also al­-'A`lamí, Beirut.

 

 

 

AL‑SHAYKH AL‑BAHÁ'Í, Bahá' al‑Dín al‑`Ámilí

 

al‑'Arba`ín, Iran, 1310.

 

 

 

AL‑BA\RÁNÍ, Kamál al‑Dín Maytham ibn `Alí

 

(d. c. 679/1280)

 

Shar< Nahj al‑balághah, Mu'assasat al‑Na#r, Tehran, 1384.

 

Minháj al‑`Árifín, manuscript.

 

 

 

AL‑BA\RÁNÍ, al-Sayyid Háshim

 

(d. 1107 or 1109/1695 or 1697),

 

al-­Burhán fí tafsír al‑Qur'án, Iran.

 

 

 

AL‑BALÁDHURÍ, A<mad ibn Ya<yá

 

(d. 279/892),

*

Ansáb al‑'ashráf, Cairo, 1955.

*

Futúh al-buldán.

 

 

 

AL-BÁQILLÁNÍ, Abú Bakr Mu<ammad ibn al-^ayyib

 

(d. 372/982),

*

I`jáz al-Qur’án, ed. Sayyid A<mad al-@agar, Dár al-Ma`árif, Cairo.

 

 

 

AL‑BARQÍ, A<mad ibn Mu<ammad Ibn Khálid

 

(d. 274 or 280/887 or 893);

*

al‑Ma<ásin, al‑Matba`at al‑\aydariyyah, Najaf, 1384.

 

 

 

AL‑BAYHAQÍ, Ibráhím ibn Mu<ammad

 

(386-470/996-1077),

 

al‑Ma<ásin wa al‑masáwí, Beirut.

 

 

 

AL‑BAYHAQÍ, Zayd ibn Mu<ammad

 

\ilyat al‑’ashráf, Egypt.

 

 

 

AL‑BUKHÁRÍ

*

 @a<í<, Egypt.

 

 

 

AL‑DAYLAMÍ, al‑\asan ibn al‑\asan

 

(8th/14th century),

 

Irshád al‑qulúb ilá al‑#awáb, Beirut.

 

A`lám al‑Dín

 

               

 

AL DHAHABÍ, Mu<ammad ibn A<mad

 

(d. 748/1348),

 

Mízán al‑’i`tidál fí naqd al‑rijál, Cairo 1382

 

 

 

AL‑DINÁWARÍ, Abú \anífah

 

(d. 290/903),

*

al‑'Akhbár al‑>iwál, ed. `Abd al-Mun`im `Ámir and Dr. Jamál al‑Dín al‑Shayyál, Cairo, 1960

 

                               

 

AL‑FATTÁL, al‑Níshábúrí

 

(d. 508/1114),

 

Raw_at al‑wá`i~ín, Najaf, 1384.

 

 

 

FURÁT AL‑KÚFÍ, Ibn Ibráhím ibn Furát

 

(3rd/9th century),

*

Tafsír Furát al‑Kúfí, al‑Ma>ba`at al‑\aydariyyah, Najaf.

 

 

 

AL‑GHAZZÁLÍ

 

(d. 505/1111),

 

I<yá' `ulúm al‑Dín, Ma>ba`at al‑'Istiqámah, Cairo.

 

 

 

AL‑\AFFÁR, Abú al‑Fat< Hilál ibn Mu<ammad ibn Ja`far

 

(d. 414/1023),

**

al­-'Amálí,

**

al‑’In#áf.

 

 

 

AL‑\ÁKIM al‑Níshábúrí

 

(c. 321-405/933-1014),

*

al‑Mustadrak `alá al-@a<í<ayn, Cairo.

 

 

 

AL‑\ARRÁNÍ, Ibn Shu`bah

 

(d. 380/990),

*

Tu<af al‑`uqúl, Mu’assasat al-'A`lamí li al‑Ma>bú`át, Beirut.

 

 

 

AL‑HARAWÍ, Abú `Ubaydah A<mad ibn Mu<ammad

 

(d. 401/1010),

*

al­-Jam` bayn al‑gharíbayn, manuscript in al‑Maktabat al‑|áhiriyyah, Damascus, No. 5 lughah/1588/50.

 

 

 

AL‑HAYTHAMÍ, Núr al‑Dín `Alí ibn Abí Bakr

 

(d. 807/1404),

 

Majma` al­-zawá'id wa manba` al‑fawá'id.

 

 

 

AL‑\IMYARÍ, Abú al‑`Abbás `Abd Alláh ibn Ja`far al‑Qummí

 

(d. after 290/903),

*

Qurb al‑'isnád, al‑Ma>ba`at al‑\aydariyyah, Najaf.

 

 

 

AL‑\URR AL‑`ÁMILÍ, Mu<ammad ibn al‑\asan

 

(1032-1104/1622-1692),

 

Wasá'il al‑Shí`ah, Tehran, 1383.

 

Amal al‑'ámil, Najaf.

 

 

 

AL‑\U@ARÍ,

 

Zahr al‑'ádáb, Cairo.

 

 

 

IBN `ABD AL‑BARR

 

(d. 463/1070),

 

al‑’Istí`áb, Egypt.

 

Jámi` bayán al‑`ilm wa fa_lih, Cairo.

 

 

 

IBN `ABD RABBIH al‑Málikí

 

(d. 328/939),

*

al‑`Iqd al‑faríd, al‑Ma>ba`at al-'Azhariyyah, Cairo, 1321. (*Egypt, 1293).

 

 

 

IBN ABÍ AL‑\ADÍD

 

(d. 655/1257),

 

Shar< Nahj al‑balághah, Egypt, 1329.

 

al‑\ikam al‑manthúrah.

 

 

 

IBN `ASÁKIR

 

(499-571/1105-1175),

 

Ta'ríkh Dimashq, manuscript in al­-Maktabat al‑|áhiriyyah, Damascus.

 

               

 

IBN A`THAM, Abú Mu<ammad A<mad al‑Kúfí

 

(d. 314/926),

*

al‑Futú<, Hyderabad 1388.

 

 

 

IBN AL‑'ATHÍR, `Izz al‑Dín Abú al‑\asan `Alí

 

(d.630/1233),

 

Usd al-ghábah, Búláq, Egypt.

 

al‑Kámil fí al‑ta'ríkh, Beirut.

 

 

 

IBN AL‑'ATHÍR, Majd al‑Dín Abú al‑@a`dát al‑Mubárak

 

(d. 606/1210),

 

al‑Niháyah fí gharíb al‑<adíth wa al‑'athar, Cairo.

 

 

 

IBN DA'B, `Ísá ibn Yazíd ibn Bakr ibn Da'b,

*

Kitáb Ibn Da’b, quoted in al­-@adúq, al‑Khi#ál, 114 and al‑Majlisí, Bi<ár, IX, 450.

 

 

 

IBN DURAYD, Abú Bakr Mu<ammad ibn al‑\asan al‑'Azdí al‑Ba#rí

 

(d. 321/933),

*

al‑'Ishtiqáq, ed. by `Abd al‑Salám Hárún, Ma>ba`at al‑Sunnat al‑Mu<ammadiyyah; Cairo,1378.

*

al‑Mujtaná,

*

al‑Mu'talif wa al‑mukhtalif.

 

 

 

IBN AL-FAQÍH, Abú Bakr A<mad ibn Ibráhím al‑\amdání

 

(d. 300/912),

*

al‑Buldán, Leiden,1885.

 

                               

 

IBN \AJAR al‑`Asqalání

 

(d. 852/1448),

 

al‑'I#ábah,

 

Lisán al‑mízán, Beirut.

 

 

 

IBN HUDHAYL, Abú al‑\asan `Alí,

 

`Ayn al‑'adab wa al‑siyásah, in al-Wa>wá>'s Ghurar al‑kha#á'i#, Egypt,1318.

 

 

 

IBN AL-JAWZÍ, Abú al‑Faraj

 

 (d. 597/1200),

 

Talbís Iblís, Cairo,

 

@afwat al‑#afwah, \alab, 1389.

 

al‑Munta~im, Cairo.

 

 

 

IBN KATHÍR, Ismá`íl ibn `Umar

 

(d. 774/1372),

 

al‑Bidáyah wa al‑niháyah, Cairo.

 

 

 

IBN KHALLIKÁN

 

(608-681/1211-1282),

 

Wafayát al‑'a`yán, ed. al-Shaykh Mu<ammad Mu<yi al‑Dín `Abd al‑\ámid, Cairo.

 

 

 

IBN MISKAWAYH

 

(d. 421/1030),

*

Tajárib al‑'umam.

 

 

 

IBN AL-MU`TAZZ, `Abd Alláh al‑`Abbásí

 

(d. 296/908),

*

al‑Badí`, ed. by Mu<ammad ibn al‑Mun`im al‑Khafájí, Cairo.

 

 

 

IBN AL‑NADÍM, Mu<ammad ibn Is<áq

 

(d. 438/1046),

 

al‑Fihrist, Tehran.

 

 

 

IBN QUBBAH al‑Rází

 

(late 3rd & early 4th century),

**

al‑'In#áf fí al‑’Imámah.

 

 

 

IBN QUTAYBAH al‑Dínawarí

 

(d. 276/889),

*

al‑Ma`árif, Dár al‑Kutub al-Mi#riyyah, Cairo.

*

Gharíb al‑<adíth, manuscript (No. 1571) in al‑Maktabat al‑|áhiriyyah, Damascus.

*

`Uyún al‑'akhbár, Dár al‑Kutub al‑Mi#riyyah, Cairo,1925.

*

al‑'Imámah wa al‑siyásah, ed. Mu#>afá al‑\alabí al‑Bábí, Cairo, 1377.

 

 

 

IBN QUBBAH al‑Rází, Abú Ja`far Mu<ammad ibn `Abd al‑Ra<mán

 

(early 4th/10th century)

**

al‑'In#áf fí al‑'Imámah.

 

 

 

IBN SA`D, Kátib al‑Wáqidí

 

(d. 230/844),

*

al‑^abaqát al-kubrá, Leiden.

 

 

 

IBN SALÁM, Abú `Ubayd al‑Qásim al‑Harawí

 

(d. 223/838),

*

Gharíb al-<adíth, two manuscripts of it exist, one in al‑Maktabat al‑Ma<mú­diyyah, al‑Madínah, dated 1106, and the other in the library of Shaykh al‑'Islám `Árif \ikmat in the same city, dated 666.

 

 

 

IBN SHAHR ÁSHÚB

 

(d. 588/1192),

 

Manáqib Ál Abí ^álib, Iran.

 

Ma`álim al‑`ulamá’, Najaf.

 

 

 

IBN SHÁKIR

 

(d. 457/1065),

 

Fawát al‑Wafayát, Egypt.

 

 

 

IBN SHAMS al‑Khiláfah, Ja`far

 

(543-622/1148-1225),

 

al‑'Ádáb, Ma>ba`at al‑Sa`ádah, Cairo.

 

 

 

IBN AL‑@ABBÁGH al‑Málikí

 

(d. 8S5/1451),

 

al‑Fu#úl al‑muhimmah, Najaf.

 

 

 

IBN ^AL\AH al‑Sháfi`í, Kamál al‑Dín Mu<ammad

 

(d. 652/1254),

 

Ma>álib al‑sa'úl, Najaf.

 

 

 

IBN TÁWÚS, al‑Sayyid `Alí

 

(d. 664/1265)

 

al‑Yaqín, Najaf,

 

Kashf al‑ma<ajjah,

 

Faraj al‑mahmúm.

 

 

 

IBRÁHÍM ibn al‑\usayn ibn Dízil al‑Mu<addith

 

(d. 281/894),

**

@iffín.

 

 

 

IBRÁHÍM ibn al‑Sarí ibn Sahl al‑Na<wí

 

(d. 311/923),

*

al‑'Amálí.

 

 

 

AL‑'IBSHÍHÍ, Bahá' al‑Dín Mu<ammad

 

(d. 850/1446),

 

al‑Musta>raf fí kull fann musta~raf, Egypt.

 

 

 

AL‑'IRBILÍ, Bahá' al‑Dín `Alí ibn `Ísá

 

(d. 692/1293),

 

Kashf al‑ghummah, Najaf.

 

 

 

AL‑'ISKAFÍ, Abú Ja`far Mu<ammad ibn `Abd Alláh

 

(d. 240/854),

**

Naq_ al­ `Uthmániyyah.

 

 

 

ISMÁ`ÍL ibn Músá ibn Ja`far al‑@adúq

 

(2nd/8th century)

**

al-Ja`fariyyát (or al-’Ash`athiyyát).

 

               

 

AL-JAHISHYÁRÍ, Abú `Abd Alláh Mu<ammad ibn `Abdús

 

(d. 331/942),

*

al‑Wuzará' wa al‑kuttáb, 1st ed. Egypt.

 

 

 

AL-JÁ\I|, Abú `Uthmán

 

(d. 255/869),

*

al‑Bukhalá', Beirut.

*

al‑Bayán wa al‑tabyín, al‑Ma>ba`at al‑`Ilmiyyah, Cairo, 1311 H.

*

al‑\ayawán, Beirut.

*

al‑Rasá’il, ed. `Abd al‑Salám Hárún, Cairo.

*

al‑Mi'at al‑mukhtárah min kalám al‑'Imám (A), printed several times in Iran and Lebanon; for existing manuscripts, see `Abd al‑Zahrá', I, 61

*

al‑Ma<ásin wa al‑'a_dád, Cairo.

 

 

 

AL‑JALLÚDÍ, `Abd al‑`Azíz ibn Ya<yá al‑Ba#rí

 

(d. 332/943),

**

al‑Malá<im.

**

al-@iffín.

 

 

 

AL-JAWHARÍ, A<mad ibn `Abd al‑'Azíz

 

(d. 262/875),

**

Ziyádat al‑Saqífah.

**

al‑Saqífah.

 

 

 

AL-JAWHARÍ, Ismá`íl ibn \ammád

 

(d. 395/1004),

*

al‑@i<á<.

 

 

 

AL‑JAZÁ'IRÍ, Ni`mat Alláh

 

(d. 1112/1700),

 

al‑'Anwár al‑Nu`mániyyah, Iran.

 

 

 

AL-JUHANÍ, Zayd ibn Wahb

 

(d. 96/714),

**

Khu>ab Amír al‑Mu'minín `alayhi al‑salám.

 

 

 

AL‑KALBÍ, Abú al‑Mundhir Hishám ibn Mu<ammad

 

(d. 204 or 206/819 or 821),

**

Jamharat al‑'ansáb.

**

Khu>ab `Alí karram Alláh wajhah.

 

 

 

AL‑KARÁJAKÍ, Abú al‑Fat< Mu<ammad ibn `Alí

 

(d. 449/1057),

 

Kanz al­ fawá'id, Iran, 1323.

 

Ma`dan al‑jawáhir, ed. al‑Sayyid A<mad al‑\usayní, Qumm.

 

al‑Ta`ajjub.

 

 

 

KÁSHIF AL GHI^Á', al‑Shaykh Hádí

 

Madárik Nahj al‑balághah, Najaf.

 

 

 

AL‑KASHSHÍ, Abú `Amr Mu<ammad ibn `Umar ibn `Abd al‑`Azíz

 

(d.368/ 978),

*

Rijál al‑Kashshí, Najaf.

 

 

 

AL‑KHAZZÁZ, ibn Khálid al‑Kúfí

 

(d. 310/922),

**

Khu>ab Amír al‑Mu'minín.

 

 

 

AL‑KHWÁNSÁRÍ

 

Raw_át al‑jannát, lithograph.

 

 

 

AL‑KHUZÁ`Í, Na`ím ibn \ammád

 

(d. 228/842),

**

Kitáb al‑fitan.

 

 

 

AL‑KHÚ'Í, Habíb Alláh

 

Minháj al‑bará`ah, 1st. ed., lithograph, Iran.

 

 

 

AL‑KHWÁRAZMÍ, al‑Kha>íb

 

(316-383/928-993)

*

al‑Manáqib,         Najaf.

*

Maqtal al‑\usayn, Ma>ba`at al‑Zahrá', Najaf.

 

 

 

AL‑KINDÍ, Abu `Amr Mu<ammad ibn Yúsuf

 

(d. 350/961),

*

al‑Wulát wa al-qu_át, Cairo.

 

 

 

AL‑KULAYNÍ, Mu<ammad ibn Ya`qúb

 

(d. 329/940),

*

al‑Káfí (U#úl and Furú`), Dár al‑Kutub al‑'Islámiyyah, Tehran, 1381.

*

Raw_at al‑Káfí, Najaf, 1385.

**

al‑Rasá'il.

 

 

 

AL‑MADÁ'INÍ, Abú al‑\asan `Alí ibn al‑\usayn

 

(d. 225/839),

**

al-Jamal,

**

@iffín.

**

al‑Khawárij.

**

al‑Futú<.

**

Khu>ab `Alí (A) wa kutubuhu ilá `ummálih.

 

 

 

AL‑MA\MÚDÍ

 

Nahj al‑sa`ádah fí mustadrak Nahj al‑balághah, Najaf.

 

 

 

AL‑MAJLISÍ

 

(1037-1110/1627-1698),

 

Bi<ár al‑'anwár, al‑Ma>ba`at al'Islámiyyah, Tehran.

 

Tanqí< al‑maqál, Najaf.

 

 

 

AL-MÁMA^IRÍ

 

Nuzhat al‑'ab#ár.

 

 

 

AL‑MARZABANI, Mu<ammad ibn `Imrán

 

(d. 384/994),

**

al‑Múniq.

 

 

 

MAS`ADAH ibn @adaqah

 

(2nd/8th century),

**

Khu>ab Amír al‑Mu'minín (A) narrated from al‑'Imám al‑@ádiq (A).

 

 

 

AL MAS`ÚDÍ, `Alí ibn al‑\usayn

 

(d. 333 or 345/944 or 956),

*

Ithbát al­ wa#iyyah, Najaf.

*

Murúj al‑dhahab, ed. al‑Shaykh Mu<ammad Mu<yi al‑Dín `Abd al­ \amíd, Cairo.

 

               

 

AL‑MÁWARDI

 

(d. 450/1058),

 

Adab al‑dunya wa al‑Dín, Egypt.

 

A`lám al‑nubuwwah, Cairo.

 

 

 

AL‑MAYDÁNÍ

 

(d. 518/1124),

 

Majma` al‑'amthál, ed. al‑Shaykh Mu<ammad Mu<yi al‑Dín `Abd al‑\amíd, Cairo.

 

 

 

AL‑MUBARRAD, Abú al‑`Abbás Mu<ammad ibn Yazíd al‑'Azdí al‑Ba#rí

 

(d. 285/898),

*

al‑Kámil, Dar al‑`Ahd al‑Jadíd, Cairo.

*

al‑Fá_il, ed. `Abd al‑`Azíz al‑Maymaní, Dár al‑Kutub al‑Mi#riyyah; Cairo; 1375/1956.

*

al‑Muqta_ab.

 

 

 

AL‑MUFÍD, Mu<ammad ibn Mu<ammad ibn al‑Nu`mán

 

(d. 413/1022),

*

al-'Ikhti#á#, Iran, 1379.

*

al‑'Amálí (or al‑Majális), al‑Ma>ba`at al‑\aydariyyah Najaf, 1369.

*

al‑'Irshád, lithograph, Iran (*Iran, 1299)

*

al‑Fu#úl al‑mukhtárah min al‑`Uyún wa al‑ma<ásin, Najaf, 1367.

*

al-Jamal, al‑Ma>ba`ah al‑\aydariyyah, Najaf, 1368 (*Najaf, undated).

**

al‑Maqna`ah.

 

 

 

AL MUFA¬¬AL ibn Mu<ammad al‑¬abbí

 

(d. 168/784)

**

al‑'Amthál.

 

 

 

MU\AMMAD ibn `Abd al‑Wahháb

 

(d. 1206/1792)

 

Risálah u#úl al‑’ímán, al‑Ma>ba`at al‑Salafiyyah, Cairo.

 

 

 

MU\AMMAD ibn \abíb al‑Baghdádí

 

(d. 245/859),

 

Asmá' al‑mughtálín min al‑’ashráf fí al‑Jáhiliyyah wa al‑'Islám, ed. `Abd al-Salám Hárún, Cairo, 1374.

**

al‑'Amálí.

 

 

 

MU\AMMAD ibn Qásim ibn Ya`qúb

 

(d. 940/1460)

 

Ruwa_ al‑'akhyár, Cairo, 1307.

 

 

 

AL‑MURTA¬Á, `Alí ibn al‑\usayn

 

(d. 436/1044),

*

al‑'Amálí (or Ghurar al­ fawá'id), Egypt, 1325.

*

Ajwibat al‑masá'il al‑^arábulusiyyah,manuscript.

*

al‑Sháfí, Iran.

 

 

 

MUSLIM

*

@a<í<, Egypt.

 

 

 

AL‑MUTTAQÍ, `Alí ibn \usám al‑Dín al‑Hindí

 

(882-975/1477-1567),

 

Kanz al‑`ummál

 

 

 

AL-NAJÁSHÍ

 

(372-450/982-1058),

*

Rijál al‑Najáshí, Najaf.

 

 

 

AL‑NASÁ'Í

 

(d. 303/915),

*

al‑Kha#á’i#, Najaf.

 

 

 

NA@R ibn Muzá<im

 

(d. 202/817),

*

@iffín, ed. `Abd al‑Salám Hárún, Egypt, (*Iran, 1300)

**

Khu>ab `Alí (A)

 

 

 

AL‑NU`MÁNÍ, Mu<ammad ibn Ibráhím, Ibn Abí Zaynab

 

(4th/l0th century),

*

Kitáb al-ghaybah, lithograph, Iran, 1317.

 

 

 

AL‑NÚRÍ

 

(d.1320/1902)

 

Mustadrak al‑Wasá’il, Tehran.

 

al‑@a<ífat al‑`Alawiyyat al‑thániyah, Iran,1311.

 

Riyá_ al‑@áli<ín

 

 

 

AL‑NUWAYRÍ

 

(677-732/1278-1332),

 

Niháyat al‑'arab fí al‑funún wa al-'adab, Dár al‑Kutub al‑Mi#riyyah, Cairo.

 

 

 

AL‑QÁ¬Í AL‑NU`MÁN, Abú \anífah ibn Mu<ammad

 

(d. 363/973),

*

Da`á'im al‑’Islam, ed. A.A.A. Fay_í, Dár al‑Ma`árif, Cairo, 1383/ 1963.

**

Khu>ab Amír al‑Mu'minín (A).

 

Ikhtiláf u#úl al‑madháhib, ed. Mu#>afá Ghálib, Beirut, 1393.

 

al‑Himmah fí ma`rifat al‑'A'immah, Cairo.

 

 

 

AL‑QALAQSHANDÍ

 

(756-821/1355-1418),

 

@ub< al‑'A`shá, Dár al‑Kutub al‑Mi#riyyah, Cairo.

 

 

 

AL‑QÁLÍ, Abú `Alí Ismá`íl ibn al‑Qásim al‑Baghdádí

 

(d. 356/967),

 

al‑'Amálí, Dár al‑Kutub al‑Mi#riyyah, Cairo.

 

Dhayl amálí al‑Qálí, Dár al‑Kutub al‑Mi#riyyah, Cairo.

 

 

 

AL‑QÁ¬Í AL‑QU¬Á`Í, Abú `Abd Alláh Mu<ammad ibn Salamah ibn Ja`far al‑Sháfi`í

 

(d. 454/1062),

 

Dustúr ma`álim al‑<ikam, ed. Jamíl al‑`Azm, Cairo.

 

 

 

AL‑QUMMÍ, `Alí ibn Ibráhím

 

(3rd/9th century),

 

Tafsír al‑Qummí, Najaf.

 

 

 

AL‑QUNDÚZÍ

 

(d. 1294/1877)

 

Yanábí` al‑mawaddah, 1st ed. al‑'Ástá­nah.

 

                               

 

AL‑SHARÍF AL‑RA¬Í

 

(359-406/970-1015),

 

Talkhí# al‑bayán, ed. Mu<am­mad `Abd al‑Ghaní \asan, Cairo.

*

Haqá'iq al‑ta'wíl, Najaf.

*

Kha#á'is al‑'A'immah, Najaf,

*

al‑Majázát al‑Nabawiyyah, Cairo.

*

Díwán al‑Ra_í, 1st ed, Cairo.

 

 

 

AL-RÁGHIB al‑'I#fahání

 

(d.502/1108),

 

Mufradát al‑Qur'án, Cairo.

 

Mu<á_arát al‑'udabá', al‑Ma>ba`at al‑Sharqiyyah, Cairo.

 

 

 

AL RÁWANDÍ, Qu>b al‑Dín

 

(d. 573/1177),

 

al‑Da`wát.

 

Shar< Nahj al‑balághah.

 

al‑Khará'ij wa al‑jará'i<.

 

 

 

AL‑RÁZÍ, Fakhr al‑Dín

 

(d. 606/1209),

 

al‑Tafsír al‑kabír, Cairo.

 

 

 

AL‑'IMÁM AL‑RI¬Á (A)

 

(148-203/765-818)

 

@a<ífat al‑'Imám al Ri_á (A), Beirut.

 

 

 

AL‑@ADÚQ, Mu<ammad ibn `Alí ibn al‑\usayn ibn Músá ibn Bábawayh al­-Qummí

 

(d. 380/990),

*

al‑'Amálí, Iran.

*

Ikmál al‑Dín wa itmám al‑ni`mah, lithograph, Iran.

*

al‑Taw<íd, Buzarjumehri, Tehran, 1375.

*

al‑Khfi#ál, lithograph, Tehran,1374.

*

`Ilal al-shará'i`, Najaf.

*

`Uyún akhbár al‑Ri_á (A), Qumm.

*

Ma`ání al‑'akhbár, Tehran, 1379.

*

Man lá ya<_uruhu al‑faqíh, ed. al‑Sayyid \asan al‑Khurásáni, Najaf,

*

Thawáb al‑'a`mál, manuscript dated 1117 H.

 

 

 

AL‑@AFADÍ

 

al‑Wáfí bi al‑Wafáyát, Beirut.

 

 

 

AL‑@AFFAR, Abú Ja`far Mu<ammad ibn al‑\asan al‑Qummí

 

(d.290/903),

 

Ba#á'ir al‑daraját, Tabríz, 1381.

 

 

 

@AFWAT, A<mad Zakí

 

Jamharat rasá'il al‑`Arab, Cairo.

 

Jamharat khu>ab al‑`Arab, Cairo.

 

 

 

AL‑SARRÁJ, Abú Na#r

 

(d. 378/988),

*

al‑Luma`,  Beirut.

 

 

 

AL‑SAMÁHÍJÍ

 

al‑@a<ífat al‑`Alawíyyah al‑'úlá

 

 

 

AL‑SHA`BÍ, Abú `Ámir

 

(d. c105/723),

**

al‑Shúrá

 

 

 

AL‑SHÁFI`Í, Mu<ammad ibn Idrís

 

(d.204/819),

*

Kitáb al‑'umm.

 

 

 

SIB^ ibn al-Jawzí

 

(581-654/1186-1257)

 

Tadhkirat al‑khawá##, Najaf.

 

 

 

AL‑SHA`ÍRÍ, Táj al‑Dín Mu<ammad ibn Mu<ammad

 

(6th/12th century),

 

Jámi` al-'akhbár, al‑Matba`at al‑Haydariyyah, Najaf.

 

 

 

AL‑SIJISTÁNÍ, Abú \atim Sahl ibn Mu<ammad

 

(d. 255/869),

*

al‑Mu`am­mirún wa al‑wa#áyá, ed. `Abd al‑Mun`im `Ámir, Dár I<yá' al‑Kutub al‑`Arabiyyah, Cairo.

 

 

 

SULAYM ibn Qays

 

(lst/7th century),

*

Kitáb Sulaym ibn Qays, al‑Ma>ba`at al-\aydariyyah, Najaf.

 

 

 

AL‑SUYÚ^Í

 

(d. 911/1505),

 

Ta'ríkh al‑khulafá', Cairo.

 

 

 

AL‑^ABARÍ, Mu<ammad ibn Jarír

 

(d. 310/922),

*

Ta’ríkh al‑rusul wa al-­mulúk, al‑Ma>ba`at al-\usayniyyah, Cairo (*Egypt, 1326).

 

 

 

AL‑^ABARÍ, Mu<ibb al‑Dín

 

(d. 694/1294),

 

al‑Riyá_ al‑ná_irah, Cairo.

 

Bashárat al‑Mu#>afá, Najaf.

 

 

 

AL‑^ABARÍ, Mu<ammad ibn Jarír (4th century Shí`í scholar),

*

al‑Mustarshid fí al‑’imámah, al-Ma>ba`at al‑\aydariyyah, Najaf.

 

Dalá'il al‑’imámah, Najaf, 1369.

 

 

 

AL-^ABRISÍ, Abú al‑Fa_l `Alí ibn al‑\asan ibn al‑Fa_l

 

(d. c.600/1203),

 

Mishkát al‑'anwár, Najaf, 1370.

 

 

 

AL‑^ABRISÍ, Abú `Alí al‑Fa_l ibn al‑\asan

 

(d. 548/1153),

 

Majma` al‑bayán, Ma>ba`at al‑`Irfán, Sedon.

 

 

 

AL‑^ABRISÍ, Abú Na#r Ra_í al‑Dín al‑\asan ibn al‑Fa_l

 

(d. 552/1157),

 

Makárim al‑'akhláq, Beirut, 1392/1972.

 

 

 

AL‑^ABRISÍ, A<mad ibn `Alí ibn Abí ^álib

 

(d. 620/1223),

 

al‑'I<tijáj, Najaf, 1386.

 

 

 

AL‑TANÚKHÍ, Abú `Alí al‑Mu<sin ibn Abí al‑Qásim

 

(d. 384/994),

*

al‑Faraj ba`d al‑shiddah, Dár al‑Tibá`at al‑Mu<ammadiyyah, Cairo, 1375.

 

 

 

Al‑TAW\ÍDÍ, Abú \ayyán

 

(d. 380/990),

*

al‑'Imtá` wa al‑mu'ánasah, Cairo.

*

al‑Ba#á'ir wa al‑dhakhá'ir,  ed. A<mad Amín and al‑Sayyid al-@aqar, Lujnat al‑Ta'líf wa al‑Tarjumah wa‑al‑Nashr, Cairo,1373.

*

al‑@ádiq wa al‑#adáqah, Ma>ba`at al‑Jawá'ib al‑'Ástánah, 1301.

 

 

 

AL‑^EHRÁNÍ, Ághá Buzurg

 

(1293-1389/1876-1969),

 

al‑Dharí`ah, Najaf.

 

 

 

THA`LAB, Abú al‑`Abbás A<mad ibn Ya<yá al‑Na<wí

 

(d. 291/903),

**

al-Majális.

 

 

 

AL‑THA`ALIBÍ

 

(350-430/961-1038),

 

al‑'Íjáz wa al‑'i`jáz, Beirut

 

Thimár al‑qulúb, Cairo.

 

Khá## al‑khá##, Beirut.

 

 

 

AL‑THAQAFÍ, Ibráhím ibn Hilál

 

(d. 283/896),

**

Rasá'il Amír al‑Mu'minín.

**

al‑Khu>ab al‑mu`rabát.

 

al‑Ghárát, Tehran, 1354 H.Sh.

 

 

 

AL‑^URAY\Í

 

(d.478/1085),

 

Majma` al‑ba<rayn, lithograph, Iran.

 

 

 

AL-^UR^ÚSHÍ

 

(d.520/1126),

 

Siráj al‑mulúk, al‑Ma>ba`at al‑Ma<múdiyyah, Cairo, 1354.

 

 

 

AL‑SHAYKH AL‑^ÚSÍ

 

(385-460/995-1068),

 

Kitáb al‑ghaybah, Najaf.

 

Mi#bá< al‑mutahajjid, Iran.

 

al‑Tibyán, Najaf.

 

al‑'Amálí, Najaf, 1384 (*Iran, 1313)

 

al‑Fi<rist, Najaf.

 

 

 

USÁMAH ibn Munqidh

 

(488-584/1095-1188),

 

Lubáb al‑'ádáb, Cairo.

 

 

 

WAKÍ`, Mu<ammad ibn Khalaf ibn \ayyán

 

(d. 393/1003),

*

Akhbár al-qu_át. ed `Abd al-`Azíz Mu#>afá al-Marághí, Egypt.

 

 

 

AL-WÁQIDÍ, Abú `Abd Alláh Mu<ammad ibn `Umar ibn Wáqid al-Madá’iní

 

(130-207/747-822),

**

Khu>ab Amír al-Mu'minín (A).

**

al-Shúrá.

**

al-Jamal.

 

 

 

WARRÁM, al-Shaykh Abú al-\asan ibn Abí al-Firás

 

(d. 650/1252),

 

Tanbíh al-khawá>ir wa nuzhat al-nawá~ir, India.

 

 

 

AL-WÁSI^Í, al-Laythí, `Alí ibn Mu<ammad ibn Shákir,

 

`Uyun al-mawá`i~ wa al-<ikam, (compiled in 457/1065).

 

 

 

AL-WASHSHÁ', Abú al-^ayyib Mu<ammad ibn A<mad ibn Is<áq al-’I`rábí

 

(3rd/9th century),

*

al-Muwashshá (or al-|arf wa al-~urafá’)

 

 

 

AL-WA^WA^

 

(d. 553/1158),

 

Ma>lúb kulli >álib min kalám `Alí ibn Abí ^álib, Iran.

 

Ghurar al-kha#á’i# al-wá_i<ah, al-Ma>ba`at al-'Adíbah, Cairo, 1381, and Ma>ba`at al-Kulliyyah, Cairo,1331.

 

 

 

AL-YAMÁNÍ, Al-Sayyid Ya<yá ibn \amzah al-`Alawí al-Mu'ayyad

 

(d. 745/1344),

 

 al-^iráz

 

 

 

AL-YA`QÚBÍ, ibn Wá_i<

 

(d. 284/897),

*

Ta'ríkh al-Ya`qúbí, Najaf, 1384.

*

Masháhid al-nás li zamánihim, Beirut.

 

 

 

YÁQÚT al-\amawí

 

(575-627/1179-1229),

 

Mu`jam al-buldán, Beirut.

 

Mu`jam al-'udabá', ed. Margoliath.

 

 

 

AL-ZAMAKHSHARÍ

 

(d. 538/1144),

 

Rabí` al-'abrár, manuscript in Maktabat al-'Imám Káshif al-Ghi>á'; the references given by `Abd al-Zahrá’ mostly relate to this manuscript. There is another manuscript of this work in Maktabat al-'Awqáf, Baghdad.

 

Tafsír al-Kashsháf

 

al-Fá’iq.

 

 

 

AL-ZUBAYDÍ, Abú Bakr Mu<ammad ibn al-\asan

 

(d. 379/989),

*

^abaqát al-Na<wiyyín, ed. Mu<ammad Abú al-Fa_l Ibráhím, al-Ma>ba`at al-'Azhariyyah, Cairo, 1321.

 

 

 

AL-ZUBAYR ibn Bakkár

 

(d. 256/870),

*

al-Muwaffaqiyyát, Baghdad, ed. Dr. Sámí Makkí al-`Ání, 1972.

 

 

 

AL-ZUJÁJÍ, Abú al-Qásim `Abd al-Ra<mán ibn Is<áq al-@aymarí

 

(d. 329/ 940),

*

al-'Amálí, Cairo.